تقویم رویدادهای انجمن

Untitled-15

برگزاری 7 نشست هم اندیشی تخصصی علوم وفناوری چاپ همزمان با روز ملی صنعت چاپ از یازدهم تا هجدهم شهریور ماه با حضور جمع کثیری از کاردانان، پیشکسوتان و اندیشمندان این صنعت :

11 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، همدلی دانشگاه، صنعت و دولت
(دانشگاه شهید بهشتی)
سالن کنفرانس دانشکده علوم زمین

12 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی و ارتقای برند ملی
(دانشگاه علم و فرهنگ)
سالن شهدای جهاد دانشگاهی

14 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجویان، کارآفرینان و دستاوردهای ملی
(موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)

15 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان
(شرکت افست)

16 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، محیط زیست، تدوین استانداردها و اجرای راهبردهای ملی
(سازمان ملی استاندارد)
سالن جلسات

17 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، همزبانی متولیان، تشکل های مردم نهاد و ذی نفعان
(دانشگاه الزهرا)
دانشکده فن و هنر

18 شهریور: نشست هم اندیشی تخصصی چاپ، زنجیره تامین و زنجیره مصرف
(دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات)
مهمانسرای حافظ