تماس با ما

تهران- خیابان حافظ تقاطع خیابان سمیه دانشگاه امیر کبیر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ طبقه سوم

پست الکترونیکی: info@isapt.ir

تلفکس: 64542415 – 021