آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن علمی فناوری چاپ ایران نوبت اول

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته محترم انجمن دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی انجمن به شماره ثبت ۳۵۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۵۶۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ساعت ۱۵۰۰ به نشانی تهران بلوار اشرفی اصفهانی، روبروی پاساژ تیراژه خیابان برادران قموشی خیابان بهار دانشگاه علم و فرهنگ، سالن جلسات منفی یک حضور به هم رسانید.

دستور جلسه

  1.  گزارش هیات مدیره و بازرس
  2.  تصویب ترازنامه صورتهای مالی تاپایان سال ۱۴۰۱.
  3.  تعیین هیات مدیره و بازرسان دوره جدید
  4.  اصلاح اساسنامه
  5. سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

هیات مدیره انجمن علمی فناوری چاپ ایران

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.